Gravesøknader i Nes kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nes kommune

Graving i Nes kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nes-ak.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/1
Entreprenør RØNNINGEN MASKIN AS
Start 15.01.2018
Slutt 23.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Fjellfotvegen 68
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.01.2018
Tittel Fjellfoten 3, etappe 2
Byggherre
Organisasjon: ØVRE ROMERIKE EIENDOM AS (orgnr.: 947675516)
Kontaktperson: Trygve Johnsen (tlf.: 91738333)
Stedsansvarlig
Tor Arne Eggum (tlf.: 97551519)
Ola Hofsrud (tlf.: 97551517)
Ansvarshavende
Håkon Rønningen (tlf.: 97551510)