Gravesøknader i Nes kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nes kommune

Graving i Nes kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nes-ak.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/1 Fjellfoten 3, etappe 2 Gravearbeid Fjellfotvegen RØNNINGEN MASKIN AS 15.01.2018 23.12.2019
18/5 Va-rehabilitering Auli Gravearbeid Tandbergvegen PARK & ANLEGG AS 02.05.2018 01.11.2019
19/5 Fjukstubben, 2150 Årnes Gravearbeid Fjukstubben ØIVIND ÅSMANN 21.01.2019 30.09.2019