Gravesøknader i Nes kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nes kommune

Graving i Nes kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nes-ak.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/1 Fjellfoten 3, etappe 2 Gravearbeid Fjellfotvegen RØNNINGEN MASKIN AS 15.01.2018 23.12.2020
19/5 Fjukstubben, 2150 Årnes Gravearbeid Fjukstubben ØIVIND ÅSMANN 21.01.2019 02.12.2020
19/13 Gravearbeider og skilting ifbm. Årneskvartalet. Arbeidstillatelse Jernbanegata PEAB AS 23.04.2019 18.12.2020
19/23 Laje-Furusvingen, Skogbygda Gravearbeid Tyristubben, Furusvingen, Skograndvegen SANCO HOLDING AS 01.07.2019 30.06.2020
19/37 Ny fiberfremføring Gravearbeid Udneskroken BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 10.09.2019 14.05.2020
19/44 Stengning og ny utvidet adkomst til P-Torg mellom Jernbanegt - Rådhusgt Arbeidstillatelse Jernbanegata PEAB ANLEGG AS 23.09.2019 01.07.2020
19/51 Nytt fortau i leirvegen og Runnivegen ift med Runni Gård Barnehage Gravearbeid Leirvegen, Runnivegen TH ANLEGG AS 04.12.2019 27.03.2020
20/1 Opparbeidelse av fortau Sandnesstubben Arbeidstillatelse Sandnesstubben JAHR TRANSPORT AS 13.01.2020 01.06.2020
20/2 2033 VA Herbergåsen Gravearbeid Industrivegen HUSER ENTREPRENØR AS 27.01.2020 18.06.2020
20/6 velteplass Arbeidstillatelse Skredderstuvegen VIKEN SKOG SA 10.02.2020 01.05.2020
20/7 Finholtvegen 45 Gravearbeid Finholtvegen HANS OG TOR HANSEN AS 17.02.2020 27.03.2020
20/8 Udneskroken Gravearbeid Udneskroken NES HAGE OG ANLEGG AS 17.02.2020 20.03.2020
20/9 Kabelfeil, Veilys Gravearbeid Doktorbakken NETTSERVICE HADELAND AS 19.02.2020 26.02.2020
20/10 Graving for ny strømtilførsel Gravearbeid Sandnesstubben JAHR TRANSPORT AS 26.02.2020 03.03.2020